نه فقط از تو اگر دل بکنم میمیرم

نه فقط از تو اگر دل بکنم میمیرم
سایه ات نیز بیفتد به سرم میمیرم
بین جان من و پیراهن من فرقی نیست
هر یکی را که برایت بکنم ...میمیرم
 ...برق چشمان تو از دور مرا میگیرد
من اگر دست به زلفت بزنم میمیرم
بازی ماهی و گربه است نظر بازی ما
مثل یک تنگ شبی میشکنم میمیرم
 روح برخاسته از من ...ته این کوچه بایست
بیش از این دور شوی از بدنم میمیرم

کاظم بهمنی

/ 0 نظر / 106 بازدید