مثل عادت نیستی تا ساده انکارت کنم

مثل عادت نیستی تا ساده انکارت کنم
تو نفس های منی باید که تکرارت کنم
مقتضای بودنی . یعنی که بی تو  نیستم
زندگی بخشی و باید عمر ایثارت کنم
بی قراری نیست این بی اختیاری های محض
اینکه باید دائما خود را گرفتارت کنم
عاشقت باشم و تنها عاشقت باشم همین
 عاشقی  یعنی خودم را وقف دیدارت کنم

محسن مهرپرور

/ 0 نظر / 382 بازدید