چوپان شده تا شاعر ذاتی شده باشد


چوپان شده تا شاعر ذاتی شده باشد
آواره آن مـــاه  دهاتــــی  شده  باشد
چـــوپان شده  در جنگــل بادام  بچـــرخد
تا مست چهل چشم هراتی شده باشد
شاید اثر جنگل بادام و کمی بغض
منجر به غزلواره آتـــی شده باشد
سخت است ولی می‌گذرم از نفسی که
جز با نفس گرم تـــو قاطــــی شده باشد
از بین ده انگشت یکی قسمتش این نیست
در لیــــقه موهــــــات  دواتـــــی  شده باشد
تو... چایی...بی‌ قند...و یک عالمه زنبور
شاید لب فنجان شکلاتـــی شده باشد

حامد عسگری

 
/ 0 نظر / 39 بازدید