دکتر شریعتی

مادرم میگفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب؛ هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä چه کسی میگوید که گرانی اینجاست؟
دوره ارزانی است! 
چه شرافت ارزان
تن عریان ارزان
و دروغ از همه چیز ارزانتر
آبرو قیمت یک تکه نان
و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان!

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

گاه گاهی به یادت غزلی می خوانم تانگویی که دلم غافل از آن عهد و وفاست .خوب رویان همه گر با دل من خوب شوند خوب من، با همه خوبان حساب توجداست ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä خداوندا
از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار
حال که بزرگ شده ام
و
کسی را دوست می دارم
می گویند:
فراموشش کن

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

دنیا را بد ساخته اند … کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد … کسی که تورا دوست دارد ، تو دوستش نمی داری … اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد … به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند … و این رنج است …

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد.

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

بزرگترین اقیانوس آرام است آرام باش تا بزرگترین باشی
ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است   ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

با شیطان هم داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تسلیم فرود نیاورم.

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä خدایا چگونه زندگی کردن را به من بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä   روزی که بود ندیدم….روزی که خواند نشنیدم
روزی دیدم که نبود….روزی شنیدم که نخواند ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä سرمایه های هر دلی حرف هایی است که برای نگفتن دارد. ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä

  اگر تنهاترین تنهاها شوم باز خدا هست.او جانشین همه نداشتن هاست.نفرین و آفرین ها
بی ثمر است.اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد تو
تنهای مهربان و جاوید و آسیب ناپذیر من هستی.ای پناهگاه ابدی !
تو میتوانی جانشین همه بی پناهی ها شوی.

ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä
به سه چيز تکيه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور مي تازد،با دروغ مي بازد و با عشق مي ميرد ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä اگر قادر نيستي خود را بالا ببري همانند سيب باش تا با افتادنت انديشه‌اي را بالا ببري ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä برای شناکردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم میتواند از طرف جریان آب حرکت کند ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä دلی که از بی کسی غمگین است، هر کسی را می تواند تحمل کند، هیچ کس بد نیست. دلی که در بی اویی مانده است، برق هر نگاهی جانش را می خراشد. ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä تو می دانی که من از میان همه نعمت های این جهان ، آن چه را برگزیده ام و دوست می دارم تنهایی است. ÊÕÇæíÑ ÒíÈÇÓÇÒí äÇíÊ ÇÓ˜íä اكنون تو با مرگ رفته اي و من اينجا تنها به اين اميد دم ميزنم كه با هر نفس گامي به تو نزديك تر ميشوم . اين زندگي من است

/ 0 نظر / 13 بازدید