گلدان لب پنجره در خاطره ها ماند


گلدان لب پنجره در خاطره ها ماند

در خاطره ها مهر من و قهر شما ماند

دلگیر چنان شام پس از کوچ مسافر

یک کوچه و غمناکترین حال و هوا ماند

دلخوش نکنیدم به پریدن به گذشتن

 وقتی دل من در قفس خاطره جا ماند

 من نیستم و بیشتر از آینه گویاست

 تصویر غزلهام که در قاب صدا ماند

محمد رضا  کهن سال

/ 0 نظر / 217 بازدید