عبور

عبور می کنم از خاطرات پوشالی........

تو نمی دانی

تو نمی‌دانی غریوِ یک عظمت وقتی که در شکنجه‌ی یک شکست نمی‌نالد                                                      چه کوهی‌ست! تو نمی‌دانی نگاهِ بی‌مژه‌ی محکومِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
52 پست
مهر 91
25 پست
شهریور 91
84 پست
مرداد 91
1 پست